Log

Her finner du en liste over gjennomført aktivtet i foreningen:

2019-05-28 Kl 1800 Briggen befalsmesse, Haakonsvern. Ekstraordinær generalforsamling efterfulgt av vellykket grillaften. 12 deltagere.

2018-09-20 Kl 1800 Fritidsmessen Sverresborg festning, Bergen. Stabssjef for Saniteten i Sjøforsvaret, Ok Roar Størksen vil holde orientering om status Sjøforsvaret generelt og Saniteten spesielt.

2017-06-22 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med generalforsamling, grilling og foredrag. Foredragsholder Kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen. Tanker omkring legers (m fl) militære utdannelse i forbindelse med Sjøkrigsskolens 200 års jubileum. 26 deltagere.

2016-06-09 Kl 1800 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder Kapteinløytnant Christopher Selnes. Operasjon Triton i Middelhavet. 37 deltagere.

2015-06-11 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder orlogskaptein Roar Størksen. Han gir status i pågående omorganiseringen i Sjøforsvaret med fokus på sanitet. 35 deltagere.

2014-12-18 Kl 1900 Fritidsmessen Sverresborg festning, Bergen. Foreningens julemøte med foredrag av kapteinløytnant Christoffer Vatnar Selnes om Operasjon RECSYR. 30 deltagere.

2013-12-16 Kl 1900 Fritidsmessen Sverresborg festning. Foreningens julemøte med foredrag av major Lyder Amundsen, Comprehensive approach-Hva innebærer dette for militær sanitetsplanlegging? 35 deltagere. 

2013-06-25 Kl 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder orlogskaptein Ivar Austlid om Sjøforsvarets Fremskutte Traume Team i In Amenas i Algeri.  35 deltagere. 

2012-12-12 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens julemøte med foredrag av major og historiker Sven-Erik Grieg-Smith om Bjørn West. 18 deltagere.

2012-06-14 KL 1900 Periskophytten, Haakonsvern. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholder kommandørkaptein Johan Storm Munch om Fregattvåpenets Fremskutte Traume Team. 25 deltagere.

2011-12-14 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens julemøte med foredrag av Oberstløytnant Lyder Amundsen fra Forsvarets Operative Hovedkvarter: 10 år med strategisk evakuering, erfaringer og fremskritt. Generalforsamling før foredraget og servering etter foredraget. 29 deltagere.

2011-06-16 Kl 1900 Vokterboligen, Sverresborg. Foreningens sommermøte med grilling og foredrag. Foredragsholdere var   oberstløytnant Johan Storm Munch om Røde Kors sitt kirurgiske team i Libya  og kapteinløytnant Øystein Tandberg om hospitering på traumemottak i Syd-Afrika. 43 deltagere.

2010-12-16 Kl 1900 Briggen. Foreningens julemøte med middag og foredrag. Foredragsholder var Kapteinløytnant Ivar Austlid, avdelingslege og Fagleder sanitet i Marinens logistikkvåpen. Tittel på foredrag: I storm og i blest - Hva må til for å fungere best? Akuttmedisin i hardt vær. 30 deltagere.

2010-06-15 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnant Christian Couillault og Kapteinløytnant Roar Størksen hold foredrag om erfaringene fra Kystjegerkommandoens deployereinger med MOT N til Afghanistan med vekt på sanitet og hendelsene i Ghowrmach i mai. 25 deltagere.

2009-12-18 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnant Atle H. Røsseland holdt er foredrag om sine erfaringer som J4MED i EUs Operasjon Atalanta i Djibouti. 26 deltagere.

2009-08-28 Kl 1800 Krikjen gård i Strandebarm, Røyrvik. Grillaften. 10 deltagere.

2009-06-25 Kl 1900 Periskophytten. Kapteinløytnantene Tommy Bøe og Torunn Utikilen, Fregattvåpenet, Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen, Sanitetsinspektør Foredrag om piratvirksomhet og KNM Fridtjof Nansens forstående tokt til Adenbukten. 35 deltagere.

2008-12-17 Kl 1900 Periskophytten. Besøk ombord på fregatten Fridtjof Nansen og demonstrasjon av intensivambulansen KNM Kjøkøy.

2008-09-12 Kl 1900 Krikjen gård i Strandebarm, Røyrvik. Besøk av fregatten KNM Otto Sverdrup. Grillaften.

2008-05-29 Kl 1900 Periskophytten. Major og overlege Bjarte Askeland. Oppdrag Afghanistan - sivile betraktninger fra en militærlege i felt.

2007-11-29 Kl 1900 Periskophyten. Tidligere overlege og ordfører Eilert Eilertsen. En sanitetsoffiser i krig - erfaringer fra Bjørn West.

2007-06-21 Kl 1930 Periskophytten. Krigsseileren Ragnvald Hommen. Beretning fra en krigsseiler fra annen verdenskirg.

2006-12-06 Kl 1900 Periskophytten. Professor Oberst Paul Bartone, US Navy. Sanitetserfaringer i et US perspektiv.

2006-05-31 Kl 1900 Periskophytten. Første medlemsmøte.

 

 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: