Sanitetsmerket 20 år

I mange år ble det arbeidet med et våpenmerke for saniteten i Sjøforsvaret. Saniteten hadde intet felles merke. Lægene og tannlægene hadde sine røde passepoliler. Psykologene som tidligere hadde hatt blå passepoiler, hadde også fått røde. Sykepleierne hadde tidligere hatt lakserøde passepoiler, men disse var fjenrnet i 1983. Sanitetsbefalet hadde intet merke som kunne plassere dem i saniteten. Menige hadde et Genferkors omsluttet av en tausirkel på skulderen. Problemet med sistnevnte var at det efter all sannsynlighet var i strid med Genevekonvensjonen å bruke røde kors som et bransjemerke. Generaladvokanten var enig i dette synspunktet.
På denne bakgrunn ble det utarbeidet et forslag til våpenmerke for saniteten i Sjøforsvaret som bygget på merket på Sanitetsinspektøren for Sjøforsvarets crest: Et anker med en slange viklet om leggen. Dette merke er i prinsippet det samme som ble benyttet fra 1870-tallet og utover. En gammel tradisjon kunne således gjenopprettes med dette forslag. I 1998 ble forslaget anbefalt av Sjøforsvaret merkeutvalg. 
 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: