Sanitetssjef fra Sjøforsvaret

Jan Sommerfelt-Pettersen ble i Statsråd den 13. desember utnevnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret og den 18. januar innsatt av Forsvarssjefen som Sjef for Forsvarets Sanitet. Sommerfelt-Pettersen er en første marineoffiser som har hatt denne stillingen fra Forsvarets Sanitet ble opprettet i 1941. Forsvarets Sanitet er den overordnede sanitetsorganisasjoni Forsvaret. 

 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: