Velkommen til MSOFs nye nettsider

Da ønsker vi velkommen til Marinens Sanitetsoffisersforening! For å bli medlem må man være eller ha vært utskrevet/ vernepliktig /yrkestilsatt sanitetsoffiser (sykepleier / lege / psykolog / tannlege / veterinær / farmasøyt / sanitetsbefal / eller tilsvarende). Foreningen er åpen for stadig tjenestegjørende offiserer i militære og sivile stillinger, tidligere tjenestegjørende og pensjonister.

Msof.no er utviklet med tanke på å holde kontakten med våre medlemmer. Som registrert medlem vil du ha muligheten til å diskutere, oppdatere din egen adresseinformasjon og få tilgang til vårt filarkiv.
Medlemmer av Marinens Sanitetsoffisersforening blir automatisk medlemmer av Sjømilitære Samfund dersom de ikke er det fra før. Søknadskjema finner du her.
 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: