Ingen degradering

I mars i år vedtok Forsvarsstaben en degradering av vernepliktie leger fra løytnant til fenrik. Vedtaket var en følge av Forsvarsdepartementets vedtak om å redusere gradsnivået i Forsvaret. Marinens Sanitetsoffiserforening engasjerte seg i saken og støttet de vernepliktige leger i arbeidet for å f beslutningen endret. Hovedtillitsvalgt for de vernepliktige leger har gjort en betydelig innsats for å påvirke Forsvarsdepartementet i saken. De vernepliktige leger fikk støtte fra Forsvarets Sanitet, Saniteten i Sjøforsvaret, Legeforeningen, Norsk Militærmedisinsk Forening, Krigsskoleutdannede Offiseres Forening - og mange andre - har medvirket i argumentasjonen.  
 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: