Ny sjef for Forsvarets Sanitet

John Maxfield Steineger ble i statsråd i dag utnevnt til ny sjef Forsvarets Sanitet. Marinens Sanitetsoffisersforening gratulerer.

Steineger ble født 13. mars 1960, og bor i Oslo med sin kone og to barn. Han tok medisinutdanningen sin i Tyskland, og fikk norsk autorisasjon som lege i 1989. I 1992 tok han spesialutdannelse i flymedisin hos US Navy, i 1996 ble han spesialist i psykiatri og i 2006 tok han hovedkurs ved Forsvarets høyskole. 

Steineger har flere viktige stillinger bak seg i norske sykehus, blant annet avdelingsoverlege og leder av Lovisenberg distriktspsykiatriske senter fra 1996-2000 og klinikksjef for medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, siden 2007. 

Steineger startet sin militære karriere i Sjøforsvaret. Videre har han jobbet som overlege og sjef for Stressmestringsteam for internasjonale operasjoner ved Forsvarets sanitet fra 2000-03, samt avdelingsdirektør og sjef for Flymedisinsk institutt fra 2003-06.

 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: