Ønsker du å bli medlem i MSOF?

jan.jpgFor å bli medlem av Marinens Sanitetsoffisersforening må man være eller ha vært utskrevet/ vernepliktig /yrkestilsatt sanitetsoffiser (sykepleier / lege / psykolog / tannlege / veterinær / farmasøyt / sanitetsbefal / eller tilsvarende). Foreningen er åpen for stadig tjenestegjørende offiserer i militære og sivile stillinger, tidligere tjenestegjørende og pensjonister. Medlemsskap koster kr 430 i året.

Medlemmer av Marinens Sanitetsoffisersforening blir automatisk medlemmer av Sjømilitære Samfund dersom de ikke er det fra før. Søknad sendes inn ved å bruke skjemaet nedenfor. Man vil bli kontaktet per epost når søknaden er vurdert. Som medlem vil man få tilgang til våre medlemssider samt motta et elektronisk nyhetsbrev.

Link til innmeldingsskjema

MERK: Det er ikke mulig å gjennomføre betaling av kontingent via FISBASIS Nivå 2 da dette stoppes av Forsvarets sikkerhetssystemer (innmelding virker dog). Betaling må gjøres fra ugradert maskin. 

 

Medlemslogin

Motta MSOF nyhetsbrev

Nyhetsbrevet endes ut jevnlig til interessenter av foreningen.

Jeg vil også motta: